Maketēšanas pakalpojumi
 • Vizītkartes
 • Afišas
 • Bukleti
 • Flaijeri
 • Logotipu izstrāde un pārveidošana
 • Foto grāmatas
 • Kalendāri
 • Vides baneri
 • Pašvaldību informatīvie izdevumi
 • Reklāmas avīzes. Reklāmas avīzes ir iespēja plašāk pastāstīt saviem klientiem par saviem pakapojumiem un precēm, ietverot arī fotogrāfijas un citus vizuālos materiālus. Šādas reklāmas avīzes var izplatīt gan uzņēmums pats, gan arī ar reklāmpasta starpniecību. Mēs piedāvājam izveidot jūsu reklāmas avīzes dizainu, veikt maketēšanu, nodrukāt to, kā arī izplatīt ar mūsu reklāmpastu.
 • E-avīze. Ne vienmēr avīzi ir nepieciešams nodrukāt. Ja jums ir labi funkcionejoša mājas lapa, tad e-avīze ir lielisks risinājums. E-avīze parasti tiek sagatavota .pdf formātā, A4 izmērā, to izplata, ievietojot web-lapā, no kuras var lejupielādēt šo avīzi, vai arī to nosūta uz e-pastu cilvēkiem, kuri ir reģistrējušies jaunumu saņemšanai. Mēs piedāvājam izveidot web lapai atbilstoša izmēra e-avīzi ar jūsu prasībām atbilstošu dizainu.
 • Kāzu avīzes. Parasti klienti izvēlas vai nu sienas avīzes formātu vai arī nelielu drukātu izdevumu.
 • Flash animācijas.

Kontakti: Tālr.: 29102214, e-pasts: atis@ceturtdiena.lv


 .