Maksa par sludinājumu publicēšanu:

 • Privātsludinājumi* - cena € 1,50 (iesk. PVN)/40 zīmes
 • Komercsludinājumi** - € 3,50 (iesk. PVN)/40 zīmes
 • Ierāmēts vai izcelts teksts +20% no cenas
 • Ierāmēts un izcelts teksts +30% no cenas

*Par privātsludinājumu ir uzskatāms tāds sludinājums, kas reklamē vienu vienību (mantu, preci u.c.), un šī sludinājuma mērķis nav ilgstoša peļņas gūšana.**Ja Jūsu sludinājums jebkādā veidā reklamē komercdarbību, ieskaitot pirkšanu/pārdošanu vairumā, pakalpojumu sniegšanu un citu saimniecisko darbību veikšanu, kā rezultātā tiek gūta sistemātiska peļņa, sludinājums uzskatāms par komercsludinājumu.

Uzmanību! Atrasts/pazaudēts un darba meklēšanas sludinājumi tiek publicēti bez maksas.

Sludinājumu iesniegšanas vietas:

 • avīzes "Ceturtdiena" redakcija Brīvības ielā 116 (2. stāvā), Jēkabpilī;
 • skaistumkopšanas salons "Saule" Viestura ielā 26-19, Jēkabpilī;
 • solāriju studija "Blue Box" t/c "Aura" 2. stāvā, Nākotnes ielā 2, Jēkabpilī;
 • internetā - www.307.lv Iespējams pievienot foto - galerijas kods tiks publicēts laikrakstā aiz jūsu sludinājuma teksta bez maksas.

Sludinājumu pieņemšanas kārtība un noteikumi:

 • Sludinājums tiek izvietots nākamajā laikraksta „Ceturtdiena” izdevumā, ja tas tiek iesniegts līdz otrdienas plkst.11:00.
 • Iesniedzot sludinājumu, tā iesniedzējs uzņemas pilnu materiālo un tiesisko atbildību par sludinājumā pausto informāciju un tās patiesumu;
 • Ja sludinājuma tekstā ir nesaprotami vai grūti saprotami vārdi un vārdu saīsinājumi, redakcija ir tiesīga veikt teksta korekcijas pirkuma vērtības ietvaros;
 • Ja sludinājuma tekstā ir pausta informācija, kas ir pretrunā ar Latvijas likumdošanu, sludinājuma izvietošana tiek apturēta vai pārtraukta pavisam, un samaksātā nauda netiek atgriezta;
 • Ja iesūtītā un apmaksātā sludinājuma publicēšana tehnisku vai citu iemeslu dēļ nevar notikt vai nav notikusi, pakalpojuma izpilde automātiski tiek pārcelta uz nākamo laikraksta izdevumu, līdz pilnīgai pakalpojuma izpildei.

Uzmanību! Komercsludinājums, kas tiek iesūtīts un apmaksāts kā privātais, pirms izvietošanas tiek rediģēts un pārveidots par privātsludinājumu vai arī tā izvietošana tiek apturēta līdz kļūdas novēršanai.

Netiek publicēti šādi sludinājumi:

 • kas ir pretrunā ar LR likumdošanu;
 • kas ir cieņu aizskaroši;
 • reliģiska un politiska satura;
 • par narkotisko un psihotropo vielu, medikamentu, kontrabandas tirdzniecību;
 • par sprāgstvielu, ieroču (t.sk. gāzes) tirdzniecību;
 • nelikumīgas izcelsmes preču tirdzniecību;
 • ja pievienotie fotoattēli neatbilst sludinājuma saturam;
 • jebkāda rakstura seksa, intīmpakalpojumi;
 • par vieglu peļņu Internetā vai nekonkrētiem IT projektiem;
 • par pelnīšanas iespējām Internetā ar e-pastu apstrādi, reģistrēšanos utt.;
 • par parādu piedziņu;
 • par zīlēšanu.

Vairāk par sludinājumu iesniegšanu var uzzināt pa tālr.: 22320220 vai rakstot uz e-pastu: info@ceturtdiena.lv