Ja jums ir BIZNESS, jums ir nepieciešama reklāma

Ievietojot informāciju par savu uzņēmumu laikrakstā “Ceturtdiena”, jūs:

 • informēsiet savus esošos un arī potenciālos klientus par saviem aktuālajiem piedāvājumiem;
 • piesaistīsiet jaunus klientus un sadarbības partnerus;
 • celsiet savu konkurētspēju un uzņēmuma atpazīstamību publiskajā telpā;
 • palielināsiet pārdošanas apjomus!

Mēs palīdzēsim izvērtēt jūsu piedāvātā pakalpojuma vai preces mērķauditoriju, ieteiksim atbilstošākos reklāmas veidu un izmēru, kā arī izveidosim oriģinālu, kreatīvu un uzmanību saistošu reklāmu.

Lai ievietotu reklāmu laikrakstā "Ceturtdiena", lūdzu, sazinieties ar mums!


Avīzes reklāmas maketu iesniegšanas vadlīnijas

Mūsu reklāmas speciālisti izgatavos kvalitatīvu, jūsu prasībām atbilstošu reklāmas maketu, bet, ja to plānojat gatavot paši, lūdzam ievērot zemāk norādītās maketu iesniegšanas vadlīnijas un reklāmas laukumu izmērus.
 • Darba sastāvdaļas var būt saglabātas EPS, PDF vai ADOBE Illustrator (AI.) formātā.
 • Gan vektorgrafika, gan bildes (rastra objekti), jākonvertē uz ISOnewspaper26v4 krāsu profilu.
 • Nepieciešams visus fontus (šriftus) pārvest līknēs (outline).
 • Ja ir nepieciešamība labot, vai papildināt tekstus, tad kopā ar darba failu nodot visus izmantojamos fontus (šriftus).
 • Par maketu drukai netiek uzskatīti faili, kas sagatavoti Microsoft Office (arī Open Office) programmās vai ietver sevī šajās programmās veidotus elementus.
 • Krāsas jākonvertē CMYK krāsu modelī, nedrīkst būt PANTONE un RGB krāsas. Ja tomēr tiek izmantota Adobe Photoshop programma, tad  nedrīkst izmantot fontus kas mazāki par 10 pt. 
 • Šim nolūkam izmantot vektoru vai maketēšanas programmas (Adobe Illustrator, Adobe Indesign).
 • Rastra objektus jeb bildes maketēšanas programmā jāimportē pilnīgi gatavā veidā.
 • CMYK krāsu modelī  ar 300dpi izšķirtspēju.
 • Kopējam krāsas piesātinājumam jābūt ne lielākam kā 230–240 %.

Uzmanību! Ja neliela izmēra teksts, logo u.c. sīkas detaļas reklāmā tiek sagatavotas Photoshop formātā vai kā bilde, reklāmas iesniedzējs pats uzņemas atbildību par drukas kvalitāti.
Uzmanību!
Par darba saturu, tekstu un tā autortiesībām atbildīgs ir darba iesniedzējs.


Avīzes reklāmas laukumu izmēri

Laikraksta sleju platumi:

  Slejas             1x                  2x                 3x                 4x                5x       
Platums (mm)   48 99 150 201252 

Titullapa:

        1 2 3        4               5               6                7        
A 48x55 48x112 48x170 -   -    -    -  
B99x55  99x112 99x170 - - - -
C  150x55 150x112 150x170 - - - -
D 201x55 201x112 201x170 - - - -
E 252x55 252x112 252x170 - - - -

Iekšlapas un pēdējā lapa:

        1 2 3 5        7        
A 48x55 48x112 48x170 48x228 48x286 48x334 -
B 99x55 99x112 99x170 99x228 99x286 99x334 -
 150x55 150x112 150x170 150x228 150x286 150x334 -
D201x55  201x112 201x170201x228 201x286  201x334 -
E 252x55 252x112252x170 252x228 252x286 201x334  252x384


 .